Haku

Vakuutuslautakunta ei hyväksynyt syöpävakuutuksen maksukorotusta

FINEn Vakuutuslautakunta on antanut uusia ratkaisusuosituksia ja ratkaissut kolme kiistaa syöpävakuutusten maksukorotuksista asiakkaiden hyväksi. Vakuutuslautakunta katsoi, ettei vakuutusyhtiöllä ollut oikeutta muuttaa sopimusehtoja ja nostaa vakuutusmaksuja.

Muutokset syöpävakuutuksen sopimusehdoissa ja maksuissa ovat aiheuttaneet yli 50 asiakasyhteydenottoa FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan tänä vuonna. Kolmessa tapauksessa näistä on Vakuutuslautakunta antanut oman ratkaisusuosituksensa.

Kiistojen syynä ovat vakuutusmaksujen korotukset. Vakuutuslautakunnassa käsitellyissä tapauksissa on kyse vuonna 2007 kiinteällä vakuutusmaksulla sovituista vakuutussopimuksista. Vakuutusyhtiö oli vuoden 2014 aikana kuitenkin muuttanut vakuutusehtoja ja korottanut vakuutusmaksuja iän mukaan muuttuviksi.

Vakuutuslautakunta ei pitänyt ratkaisemissaan tapauksissa ehtomuutoksista seuranneita hinnankorotuksia vakuutussopimuslain mukaisina. Lautakunta katsoi, ettei vakuutusten sopimusehdoissa ollut sellaisia lain edellyttämiä yksilöityjä perusteita, joiden nojalla muutokset olisivat olleet mahdollisia. Lisäksi asiakkailla oli ollut yhtiön vakuutuksesta antamien tietojen perusteella aihetta käsittää vakuutuksen hinnan pysyvän samana koko sen voimassaolon ajan.

”Vakuutusyhtiön tulee osoittaa sopimusehdoissa määriteltyjen muutosperusteiden olemassaolo. Vakuutusehtojen ja -maksujen muuttamista tarkastellaan lain, kuhunkin tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen sekä muutosperusteista saadun selvityksen nojalla”, jaostopäällikkö Tuomas Korkeamäki FINEstä sanoo.

Vakuutuslautakunnan ratkaisut ovat suositusluonteisia

Vuoden 2013 aikana on Vakuutuslautakunta antanut yli 600 ratkaisusuositusta, joita finanssiala on 100 %:sti noudattanut.

Vakuutuslautakunta käsittelee vakuutussuhteeseen liittyviä, lain ja vakuutusehtojen tulkintaa ja soveltamista koskevia erimielisyyksiä. Lautakunta on päätöksenteossaan riippumaton ja sen antamat ratkaisut asiakkaan ja palveluntarjoajan välisiin riitoihin ovat suositusluonteisia. Asian käsittely lautakunnassa on asiakkaalle maksutonta.

FINEn lautakuntien: Vakuutuslautakunnan, Pankkilautakunnan ja Arvopaperilautakunnan antamiin ratkaisusuosituksiin voi tutustua tästä. Ratkaisusuositukset syöpävakuutuksista löytyvät diaarinumeroilla: VKL 236/14VKL 238/14 ja VKL 237/14.

Lisätietoa:
Tuomas Korkeamäki, jaostopäällikkö, FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, p. 09 6850 1239.

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!